SECCOM GPS

SECCOM GPS aplikacija za praćenje vozila sa optimiziranjem voznog parka u potpunosti je proizvod firme Imperium d.o.o.

Aplikacija za satelitsko praćenje vozila SECCOM GPS je plod dugogodišnjeg rada u ovoj oblasti, izgrađen pomoću najmodernijih web tehnologija, a sve prema željama i uputama naših vjernih klijenata.

Neprestano težimo da kroz unapređenja našeg poslovanja, te usvajanjem novih tehnologija ponudimo optimalna rješenja iz oblasti tehničke zaštite i komunikacija.

Prednosti SECCOM GPS sistema

 • Trenutna lokacija vozila sa nadmorskom visinom, brzina kretanja i stanje motora (upaljen, ugašen)
 • Historija kretanja vozila u zadanim vremenskim intervalima sa prikazanim putem, te detaljnim izvještajima o kretanju i stajanju.
 • Pregled kilometraže praćene jedinice, kao i radnih sati
 • Zaštita rezervoara sa detaljnim pregledom otvaranja i zatvaranja čepa rezervoara. (Mogućnost slanja obavijesti unutar aplikacije, na e-mail adresu, te SMS obavijest)
 • Izvještaj o kvaliteti vožnje vozača
 • Izvještaj o obilasku zadanih tačaka interesa (kupci, poslovnice, itd.)
 • Mogućnost rutiranja te dodijeljivanja smjena na istim vozačima ili vozilima
 • Izvještaj o prekoračenju brzine, prema kartografiji ili prema zadanoj brzini od strane korisnika
 • Izvještaj potrošnje goriva, sa potrošnjom u mjestu i u pokretu
 • Izvještaji i obavijesti o korištenju vozila van radnog vremena
 • Izvještaj o prijavama vozača putem I Buttona ili RFID kartice
 • U potpunosti prilagođeni izvještaji potrebama klijenata. (Klijent sam može birati podatke koji ga zanimaju te na osnovu njih imamo mogućnost pravljenja u potpunosti optimiziranog izvještaja po željama klijenta).
 • Pregled termina registracije, servisa i ostalih rasporeda održavanja potrebnih na vozilu.
 • Servisni intervali i podsjetnici za iste
 • Mogućnost obavijesti za sve dostupne informacije na aplikaciji (prekoračenje brzine, obilasci tačaka interesa, održavanje vozila,…).